ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่อายุน้อยที่สุดของโรงพยาบาลเรา!!! - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 “20 ปี”

เป็นข้อมูลทางสถิติอายุผู้ป่วยหญิงที่อายุน้อยที่สุดของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่! ที่มีอาการมะเร็งเต้านม หนึ่งในโรคมะเร็งที่พบบ่อยมากที่สุดในผู้หญิงไทย ซึ่งยิ่งนานวันเรายิ่งพบได้ในผู้ป่วยที่อายุน้อยลงเรื่อยๆ

 

สาวๆ ยังคงมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านม

เนื่องจากปัจจุบันวงการแพทย์ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรคมะเร็งเต้านมได้ นอกจากข้อสังเกตถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรค ดังนี้

 1. เริ่มมีประจำเดือนตั้งแต่อายุน้อย
 2. ไม่มีบุตร
 3. เคยเป็นมะเร็งเต้านมหรือเนื้องอกที่เต้านม
 4. คุณแม่ คุณยาย หรือญาติสายตรงป่วยเป็นมะเร็งเต้านม
 5. รับประทานฮอร์โมนบางชนิด
 6. มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน

 

สาวน้อยร้อยชั่งควรเริ่มสังเกตอาการเบื้องต้นด้วยตนเอง

ไม่เพียงแต่ผู้หญิงอายุ 35 ปีที่ควรเข้ารับการคัดกรองมะเร็งเต้านมเป็นประจำทุกปี สาวๆ ควรหมั่นตรวจดูความผิดปกติของเต้านมด้วยตนเองตั้งแต่อายุน้อยๆ  และหากสังเกตพบลักษณะต่างๆ เหล่านี้ สามารถมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศออนโคโลยี ได้ทันที

 1. ปวดหรือรู้สึกแน่นบริเวณเต้านม
 2. คลำได้ก้อนบริเวณเต้านมหรือรักแร้
 3. มีน้ำหรือเลือดไหลออกมาจากหัวนม
 4. หัวนมผิดปกติ ถูกดึงรั้ง
 5. ผิวเต้านมผิดปกติ เช่น ถูกดึงรั้ง แดง เป็นผื่น

 

 

การตรวจวินิจฉัยด้วยอัลตราซาวด์ร่วมกับแมมโมแกรม คลิกเพื่อดูรายละเอียดโปรแกรมราคาพิเศษ จะทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยอาการได้อย่างชัดเจนและนำไปสู่การรักษาได้อย่างตรงจุด ซึ่งในปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งเต้านมมีวิวัฒนาการที่ทันสมัยและมีทางเลือกบำบัดได้หลากหลายวิธี

 1. การผ่าตัด
 2. การให้ยาเคมีบำบัด
 3. การฉายแสง
 4. การใช้ฮอร์โมนบำบัด

 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโรคมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุมะเร็งอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทยทุกวัย แพทย์จึงแนะนำให้ผู้หญิงเรา รวมทั้งผู้หญิงที่อายุน้อยๆ หมั่นเริ่มตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเอง หรือเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม เพราะยิ่งพบความผิดปกติเร็วยิ่งลดอัตราการเสียชีวิตลงได้มากขึ้น

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก

พญ. อริศฎา พิชญเดชากุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศออนโคโลยี | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่