มะเร็งเต้านม ถือเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัวผู้หญิงเรา โดยในระยะเริ่มแรกอาจไม่แสดงอาการใดๆ และเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อเต้านมเกิดการอักเสบ เพื่อป้องกันโรคมะเร็งเต้านม ผู้หญิงทุกคนที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป ควรเริ่มตรวจเช็คลักษณะของเต้านมของตนเอง หากมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือมีความรู้สึกผิดปกติเกิดขึ้น ควรเริ่มปรึกษาแพทย์ เพื่อพิจารณาที่จะทำการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมประจำปี

สำหรับผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป ควรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมทุกปี ไม่ควรรอให้อาการกำเริบก่อนแล้วจึงเข้าพบแพทย์ และในผู้หญิงอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป สามารถพิจารณาปรับระยะการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเป็นทุกๆ 2 ปี หรือจะตรวจทุกปีต่อเนื่องไปเรื่อยๆได้

ยิ่งไปกว่านั้น ในบางท่านอาจมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมสูง เช่น มีประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม มีความผิดปกติของพันธุกรรม หรือมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ หากทราบว่าท่านมีปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวมาข้างต้น ควรวางแผนปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่อายุยังไม่มาก เพื่อวางแผนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่เหมาะสม

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ผู้หญิงทุกท่านสามารถทำได้ ทั้งท่านที่ความเสี่ยงหรือมีอาการ และท่านที่ไม่อาการใดๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ก็ควรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาได้เร็วที่สุดหากตรวจเจอโรค และยังเป็นการเพิ่มแนวโน้มที่จะมีชีวิตยืนยาวขึ้นไปอีก 10 ปี

 

 

 

 

 

นพ. วิทวัส อริยวุฒยากร

อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา

ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์ออนโคโลยี โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่