ผู้ป่วยมะเร็ง กับ วัคซีนป้องกันโควิด-19 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ผู้ป่วยมะเร็งกับวัคซีนป้องกันโควิด-19

 

ทุกคนทราบดีว่าแนวทางในการป้องกันโควิด-19 ในปัจจุบัน คือ การรณรงค์ให้ทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ร่วมกับการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมืออย่างถูกต้อง และการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมระหว่างกัน ทราบไหมคะว่า ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังหาคำตอบในการปรับไลฟ์สไตล์ตนเองให้สามารถเข้ากับสถานการณ์ยุคโควิดได้ด้วยความท้าทาย นั่นก็คือกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอกว่าคนปกติและมีความเสี่ยงในการติดเชื้อแทรกซ้อนต่างๆ รวมทั้ง โควิด-19 ได้ง่าย ผู้ป่วยโรคมะเร็งจึงมักมีคำถามมาถาม หมอออนโค อยู่เรื่อยๆ

 

ผู้ป่วยมะเร็ง - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

ผู้ป่วยมะเร็งควรฉีดวัคซีนไหม และฉีดเมื่อไหร่?

คำถามนี้มักถูกถามอยู่บ่อยครั้ง จากสถานการณ์ข่าวและอุบัติการณ์ใหม่ๆ ของโควิด-19 รวมทั้งข้อมูลข่าวสารจาก Social Media ที่ทะลักทลาย แต่เนื่องจากสภาวะของผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน แพทย์จึงมักให้คำตอบว่าผู้ป่วยควรเข้ามาปรึกษาและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจรับวัคซีน เพื่อเข้ารับการประเมินถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมที่แตกต่างกัน เช่น ผู้ป่วยที่ต้องรับยาเคมีบำบัดตลอด ควรฉีดเฉพาะช่วงที่เม็ดเลือดขาวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังจะเข้ารับการผ่าตัด ควรได้รับวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อย 1 สัปดาห์ หลังเข้ารับการผ่าตัด จึงจะเริ่มฉีดวัคซีนได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากวัคซีน เช่น อาการไข้ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องเลื่อนการผ่าตัดออกไป ส่วนในกรณีที่แพทย์ค่อนข้างเป็นกังวลสูงคือ กรณีที่ผู้ป่วยมะเร็งนั้นมีภาวะพร่องภูมิคุ้มกันจากยาเคมีบำบัดขนาดสูง หรือกรณีของมะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือจากการปลูกถ่ายไขกระดูก ผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจต้องรอให้ภูมิคุ้มกันกับมาสู่ภาวะปกติ ก่อนฉีดวัคซีน

 

วัคซีนป้องกันโควิด-19 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

เลือกสถานที่ในการรักษาหรือฉีดวัคซีน

เนื่องด้วยผู้ป่วยมะเร็งถือเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอและเสี่ยงต่อการติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่าย ผู้ป่วยควรพิจารณาว่า โรงพยาบาลหรือศูนย์ฉีดวัคซีนนั้นๆ มีความสะอาดและปลอดภัย มีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน มีจุดบริการล้างมืออย่างพอเพียง รวมทั้งมีมาตรการคัดแยกจากผู้ป่วยโควิด-19 ออกจากผู้ป่วยทั่วไปที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ป่วย ผู้รักษา และผู้ดูแลผู้ป่วย สำหรับการรักษาด้านมะเร็ง ควรพิจารณาถึงสถานที่ที่มีจำนวนเตียงเพียงพอต่อการให้บริการในการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดหรือให้ยาเคมีบำบัดเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อให้สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันเวลา

 

 

ส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสุมิตรา ทองประเสริฐ

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศของโรคมะเร็ง | โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศออนโคโลยี

โทร 052 089 888

Call Center: 1719 

" เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

และวันอาทิตย์ เวลา 14.00 – 17.00 น. "