แล้ว “หมู่เฮา”ควรช่วยเหลือตัวเองอย่างไร ภายใต้วิกฤตการณ์ PM2.5 ? - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

PM 2.5

หลังจากทราบจากตอนที่ผ่านมาแล้วว่าฝุ่น PM2.5 เป็นตัวการร้ายขนาดไหน ในระหว่างนี้ (ที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนกำลังช่วยระดมความคิดในการลดมลพิษนี้ในระยะยาว) หมู่เฮาชาวเชียงใหม่ทุกคนควรป้องกันตัวเองจากฝุ่นร้ายอย่างเต็มที่ เพื่อลดผลกระทบและอันตรายที่จะเกิดกับตัวเองและคนที่เรารักนะคะ

หมอมีคำแนะนำการดูแลตัวเองเบื้องต้น จากภาวะวิกฤตหมอกควัน PM2.5 มาฝากกัน ดังนี้ค่ะ

1. ไม่ออกไปอยู่นอกบ้านนอกอาคาร เราควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในพื้นที่เปิดหรืออาคารที่ไม่ได้ปิดมิดชิด เพราะจะทำให้เรามีโอกาสที่จะหายใจเอาฝุ่นเข้าไปมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่มีการประกาศค่า PM2.5 สูงเกินมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

2. ใส่หน้ากากกันฝุ่นตลอดเวลาเมื่อออกนอกอาคาร และพยายามจำกัดเวลาให้สั้นที่สุด

3. ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท การเปิดประตูไว้เพียงไม่กี่นาทีก็สามารถทำให้ฝุ่นเข้าไปขังในบ้านในปริมาณมากได้

4. ใช้เครื่องฟอกอากาศภายในบ้าน

5. เมื่อมีอาการ คัดจมูก เคืองตา หายใจลำบาก หรือ แน่นหน้าอก ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยเร็ว

 

สุดท้ายนี้ก็ขอให้ชาวเชียงใหม่อย่างเราๆ ผ่านวิกฤตหมอกควันไปได้ในเร็ววัน

ดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะ

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก

พญ  ดารกุล พรศรีนิยม 

อายุรแพทย์ด้านระบบประสาทและโรคจากการนอนหลับ

ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่