วิ่งให้ถึงสุดขีดจำกัด! วัดระดับความฟิตของร่างกาย to the Max กับ Vo2Max/CPET - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

วิ่งให้ถึงสุดขีดจำกัด! วัดระดับความอึดของร่างกายแบบ to the Max กับ Vo2Max

 

วิ่งสายพาน พร้อมวัดคลื่นหัวใจ ด้วยการวิ่งบนลู่วิ่ง ให้ถึง Maximum เช็คความฟิต ปรับตารางการซ้อม และลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตฉับพลันจากการออกกำลังกาย

 

 • VO2 max หรือ maximal oxygen consumption คือ ความสามารถในการใช้อ๊อกซิเจนสูงสุด ขณะออกกำลังกาย ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความฟิตของร่างกายของผู้เข้าทดสอบในช่วงเวลานั้นๆ โดยสามารถตรวจประเมินได้โดยการให้ออกกำลังกายและวัดก๊าซที่ผู้ทดสอบหายใจเข้า-ออก การตรวจนี้ เรียกว่า cardiopulmonary exercise test (CPET หรือ CPx) ผู้ทดสอบที่มีความฟิตของร่างกายที่สูง ค่าที่วัดได้ก็จะสูงเช่นกัน ซึ่งค่า VO2 max นั้นยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ เพศ อายุ เชื้อชาติ เป็นต้น
 • ค่า anaerobic threshold หรือ ค่า lactate threshold ซึ่งจะแสดงถึงขีดจำกัดของการใช้ aerobic metabolism ของผู้เข้ารับการทดสอบ ก่อนที่ร่างกายจะเปลี่ยนไปใช้การเผาผลาญอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic metabolism) ทำให้เกิดอาการอ่อนล้าและปวดกล้ามเนื้อไดเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อนำไปใช้ปรับตารางการฝึกซ้อมของผู้ทดสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ aerobic metabolism ต่อไปได้
 • อัตราการใช้ไขมันสูงสุด (fat oxidation) เพื่อมาปรับใช้ในการลดน้ำหนักหรือฝึกซ้อมเพื่อดึงไขมันมาเป็นแหล่งพลังงานให้กับร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ช่วงของอัตราการเต้นของหัวใจ (heart rate zone) เพื่อมาปรับใช้ในการจัดตารางการฝึกซ้อมที่เหมาะสมให้กับผู้ทดสอบ
 • เพื่อประเมินการตอบสนองของระบบการหายใจ ระบบของหัวใจและหลอดเลือด เพื่อเฝ้าระวังความผิดปกติของสองระบบข้างต้นในระหว่างการออกกำลังกาย
 • คัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ หากตรวจพร้อมกับการติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจไปด้วย

 

 

เหมาะกับใครบ้าง?

นักกีฬาและโค้ช:

การทดสอบ CPET เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักกีฬาและโค้ช สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบหัวใจและปอดของนักกีฬาได้ละเอียดและแม่นยำ ข้อมูลเหล่านี้สามารถช่วยนักกีฬาและโค้ชได้ทราบความฟิตของร่างกายที่พัฒนาขึ้นจากการฝึกซ้อมในช่วงที่ผ่านมาแล้ว ยังได้รับได้ทราบถึงข้อมูลต่างๆ มาปรับใช้ในการจัดตารางการฝึกซ้อม เพื่อทำให้ผู้ทดสอบสามารถเพิ่มสมรรถภาพร่างกายของตนได้อย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประเมินสมรรถภาพทางกาย:

 • VO2 max: CPET สามารถวัด VO2 max ของนักกีฬา ซึ่งเป็นปริมาณออกซิเจนสูงสุดที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ ข้อมูลนี้สามารถช่วยนักกีฬาและโค้ชในการกำหนดโปรแกรมการฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพ
 • เกณฑ์ Anaerobic Threshold: CPET สามารถวัดเกณฑ์ Anaerobic Threshold ซึ่งเป็นจุดที่ร่างกายเริ่มผลิตกรดแลคติกเร็วกว่าที่สามารถกำจัดออกได้ ข้อมูลนี้สามารถช่วยนักกีฬาและโค้ชในการกำหนดโซนการฝึกซ้อมที่เหมาะสม

วินิจฉัยโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและปอด:

 • โรคหัวใจ: CPET สามารถช่วยวินิจฉัยโรคหัวใจได้หลายอย่าง เช่น โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะขณะออกกำลังกาย
 • โรคปอด: CPET สามารถช่วยวินิจฉัยโรคปอดได้หลายอย่าง เช่น โรคหอบหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังขณะออกกำลังกาย

ตรวจสอบประสิทธิภาพของการรักษา:

 • CPET สามารถใช้เพื่อติดตามผลการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและปอด

กำหนดโปรแกรมการออกกำลังกาย:

 • CPET สามารถใช้เพื่อกำหนดโปรแกรมการออกกำลังกายที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับนักกีฬาแต่ละคน นักวิ่งมาราธอนควรตรวจ CPET ก่อนการแข่งขัน  เพื่อออกแบบกำหนดความเร็วในการวิ่งที่เหมาะสม วางแผนการฝึกซ้อม และตรวจสอบว่าร่างกายอยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการแข่งขัน
 • นักกีฬาที่ต้องการเตรียมตัวสำหรับการแข่งขัน วิ่ง 5 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร มาราธอน ไตรกีฬา  โดยเฉพาะ
 • ผู้ที่ชอบการออกกำลังกาย
 • นักกีฬาที่ต้องการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ที่ต้องการซ้อมให้ตรง Zone เพื่อพัฒนาความสามารถด้านกีฬา
 • นักกีฬาที่ต้องการป้องกันการบาดเจ็บ

ผู้สูงอายุ:

 • ผู้สูงอายุที่มีอาการเหนื่อยง่าย
 • ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ หรือโรคปอด
 • ผู้สูงอายุที่ต้องการเริ่มต้นโปรแกรมการออกกำลังกาย เพื่อรักษาความฟิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและปอด:

 • ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
 • ผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจ
 • ผู้ป่วยโรคหอบหืด
 • ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจและปอด:

 • ผู้ที่มีภาวะอ้วน
 • ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง
 • ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง
 • ผู้ที่มีเป็นโรคเบาหวาน
 • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ

ผู้ที่ต้องการประเมินสมรรถภาพทางกาย:

 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการทราบระดับความฟิตของร่างกาย
 • บุคคลที่ต้องการเริ่มต้นโปรแกรมการออกกำลังกาย

ข้อดีของการทดสอบ CPET

 1. เป็นการทดสอบที่ปลอดภัย
 2. เป็นการทดสอบที่ละเอียดและแม่นยำ
 3. สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบหัวใจและปอดได้หลายอย่าง
 4. ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง
 5. ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสม

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการทดสอบ CPET

 1. งดสูบบุหรี่ 24 ชั่วโมง
 2. งดดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม 24 ชั่วโมง
 3. งดอาหาร 3 ชั่วโมง
 4. สวมเสื้อผ้าที่ใช้ออกกำลังกายตามปกติ หรือชุดที่คล่องตัว
 5. นำยาประจำตัวมาด้วย

 

ขั้นตอนการทดสอบ CPET

 1. แพทย์จะซักประวัติและตรวจร่างกาย
 2. ผู้ป่วยจะต้องเดินหรือวิ่งบนลู่วิ่ง
 3. ผู้ป่วยจะต้องสวมหน้ากากเพื่อวัดการใช้ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์
 4. แพทย์จะติดตามอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ในกรณีที่เลือกตรวจแบบทีคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)

 

ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่ | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052 089 888 หรือ Call Center 1719

Line Official : @BangkokChinagmai

 

บทความที่เกี่ยวข้อง