ในทุกฝีก้าว นับเป็นก้าวย่างสู่การสร้างหัวใจแข็งแรงและทำให้อายุยืนยาวขึ้น งานวิจัยยืนยันว่าเดินเพิ่มเพียงวันละ 500 ก้าว ก็จะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลงได้กว่า 7 เปอร์เซ็นต์ และยิ่งถ้าเดินเพิ่มได้ถึงวันละ 1,000 ก้าว อัตราการเสียชีวิตจะลดลงกว่า 15 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

 

“ยิ่งเดินมาก ยิ่งอายุยืน”

ยิ่งเดินมากขึ้น หัวใจของเราก็ยิ่งแข็งแรงมากขึ้น การออกกำลังกายให้หัวใจแข็งแรงนั้นไม่จำเป็นต้องออกกำลังด้วยการเล่นกีฬาอย่างหนัก แต่เป็นการออกกำลังเพื่อให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ทำงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกัน ซึ่งจะช่วยให้ออกซิเจนเผาผลาญอาหารหรือไขมันที่สะสมในร่างกาย ทำให้เลือดไหลเวียนสูบฉีดได้ดี ช่วยเสริมระบบหลอดเลือด ลดความดันโลหิต และเพิ่มระดับคลอเรสเตอรอลดีในร่างกาย นอกจากนั้นการเดินยัง “ดีต่อใจ” ของเราด้วย ในทุกย่างก้าวจะทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้น ช่วยลดความเครียด เสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มระดับการใช้พลังงานในร่างกาย ช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัว และเพิ่มความคงทนของร่างกายในทุกๆ วันอีกด้วย

 

 

จากผลการวิจัยเรื่อง “The Association Between Daily Step Count and All-cause and Cardiovascular Mortality: a Meta-analysis” ที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร European Journal of Preventive Cardiology จากการติดตามชีวิตกลุ่มตัวอย่างจำนวน 226,889 รายต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 7 ปี โดยวัดผลจากการเดินที่ 3,867 ก้าว 5,537 ก้าว 7,370 ก้าว และ 11,529 ก้าวไปตามลำดับ พบว่ากลุ่มที่เดินเพิ่มขึ้นวันละ 500 ก้าว จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ลดลงกว่า 7 เปอร์เซ็นต์ และอีกกลุ่มที่เดินมากขึ้นเรื่อยๆ วันละ 1,000 ก้าว โอกาสการเสียชีวิตด้วยสาเหตุโดยรวมลดลงกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ อ่านรายละเอียดงานวิจัย คลิก

 

 

เริ่มต้นด้วยการเดินก้าวเล็กๆ  แล้วตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แค่เพิ่มวันละห้าร้อยเก้าในชีวิตประจำวันทุกๆ วันจนสามารถสร้างเป็นนิสัยรักการเดิน นอกจากหัวใจจะแข็งแรงขึ้นแล้วทุกคนจะได้สัมผัสการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจอย่างชัดเจน เพราะการมีอายุยืนยาวขึ้น หมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน

 

ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่  | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052 089 888 หรือ Call Center 1719