แพ็กเกจตรวจมะเร็งเต้านม 2022

แพ็กเกจตรวจเต้านม

  1. ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรม 3,990 บาท
  2. ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ 4,100 บาท
  3. ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์ 5,090 บาท

เงื่อนไขการรับบริการ

  1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) ที่ไม่เกี่ยวกับการทำหัตถการครั้งนี้
  3. ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย ภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่กำหนดตามการทำหัตถการ ซึ่งต้องชำระส่วนเกินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)
  4. การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
  5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดทางการตลาดอื่นๆ ได้
  6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์เต้านม | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 054 089 888  หรือ 1719

 

บทความใกล้เคียง

สาระสุขภาพ