โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Check-up Essential Medical Program ชาย/หญิง - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Essential Medical Program เพศชาย/เพศหญิง

ราคา

6,900 THB


รายการตรวจ

 1. พบแพทย์ตรวจสุขภาพ Physical Examination
 2. การหาค่าดัชนีมวลกาย Body  Mass Index (BMI)
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด Complete Blood Count
 4. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
 5. ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HBA1C
 6. ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Total Cholesterol
 7. ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ไขมันดี) HDL Cholesterol
 8. ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (ไขมันไม่ดี) LDL Cholesterol
 9. ตรวจหาระดับไขมันไตรกรีเซอไรด์ Triglyceride
 10. ตรวจหาระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
 11. ตรวจค่าการทำงานของไต Creatinine Plus GFR
 12. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 13. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg
 14. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี HBsAb
 15. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Examination
 16. ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest  X- ray
 17. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram (EKG)
 18. ตรวจระดับวิตามินดี Vitamin D (25-Hydroxy Vitamin D Total)
 19. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ Medical Report
 20. คูปองอาหารว่าง Snack Box

รายการตรวจเพิ่มเติมราคาพิเศษเมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพ

Women Health:

 • Mammogram with Ultrasound Both Breasts  : 3,700 THB
 • Ultrasound Breast : 1,400 THB
 • Pap Smear, Thin Prep : 3,400 THB
 • Pap Smear, Thin Prep + HPV DNA with Genotyping : 3,500 THB
 • Ultrasound Lower, CA125 : 3,000 THB
 • Transvaginal Ultrasound : 1,500 THB
 • Cancer Screening: AFP, CEA, CA19-9, CA125  : 4,800 THB

Men Health:

 • Ultrasound Lower, PSA, Testosterone Level : 3,500 THB
 • Cancer Screening: AFP, CEA, CA19-9, PSA : 4,400 THB

Cancer Screening:

 • AFP, CEA, CA19-9 : 3,200 THB
 • Quadcard FOB + Transferin + Calpropectin + Lactoferin + H.pyroli : 2,500 THB

Heart Screening:

 • ABI + EST : 3,700 THB
 • ABI + Echo : 4,100 THB
 • Dental Check: Dental Examination with Dental X-Ray : 1,100 THB
 • Hearing Check: Audiogram : 500 THB
 • Eye Check: Basic Eye Screening : 2,300 THB
 • Fitness Check: Physical Fitness Test : 1,500 THB

Other:

 • Thyroid Function Test : 2,100 THB
 • Liver and Kidneys: Ultrasound Whole Abdomen + LFT : 4,500 THB
 • Ultrasound Whole Abdomen : 3,000 THB
 • Bone Density: BMD 2,700 THB

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

โทร: 052 089 888 หรือ Call Center 1719