โปรแกรมตรวจสุขภาพ Male Wellness Comprehensive Check-up > 30 ปี - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Male Wellness Comprehensive Check-up > 30 ปี

34,900 THB

 1. พบแพทย์ตรวจสุขภาพ Physical Examination
 2. การหาค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index (BMI)
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด Complete Blood Count
 4. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
 5. ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HBAIC
 6. ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Total Cholesterol
 7. ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง (ไขมันดี) HDL Cholesterol
 8. ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ (ไขมันไม่ดี) LDL Cholesterol
 9. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride
 10. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
 11. ตรวจค่าการทำงานของไต
  1. Blood Urea Nitrogen (BUN)
  2. Creatinine Plus GFR
 12. ตรวจการทำงานของตับ
  1. SGPT
  2. SGOT
  3. Alkaline Phosphatate
  4. Total Protein
  5. Total and Direct Bilirubin
  6. GGT (Gamma-GT)
 13. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBSAg
 14. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี HBsAb
 15. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV
 16. ตรวจค่าความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก Prostatic Specific Antigen (PSA)
 17. ตรวจค่าความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ Carcinoembryonic (CEA)
 18. ตรวจค่าความเสี่ยงมะเร็งตับ Alpha Fetoprotein (AFP)
 19. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Examination
 20. ตรวจอุจจาระ Stool Examination and Occult Blood
 21. ตรวจหาเชื้อ H.Pylori ในเลือด H.pylori
 22. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์
  1. Eyes Examination
  2. Mydriatic Fundus Camera
  3. Mydriacyl 1% Eye-Drop (Option when necessary)
  4. VA Auto Refract
  5. Tonometer
 23. การทดสอบสมรรถภาพทางกายเบื้องต้น Initial Physical Fitness Test
 24. ตรวจเอกชเรย์ปอด Chest X-ray
 25. ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram (EKG)
 26. ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะวิ่งสายพาน Exercise Stress Test (EST)
 27. อัลตราซาวนต์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
 28. ตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด Ankle-Brachial Index (ABI)
 29. ตรวจมวลกระดูก Bone Dens Lumbar Hip
 30. ตรวจระดับแคลเซียม Calciam
 31. ตรวจระดับเกลือแร่ Electrolyte
 32. ตรวจระดับวิตามินดี Vitamin D ( 25-Hydroxy Vitamin D Total)
 33. ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย Inbody Composition
 34. ให้คำปรึกษาโดยนักกำหนดอาหาร Nutritionist Consultation
 35. ตรวจฮอร์โมน Royal Hormones
  1. Luteinizing Hormone (LH) (BGH)
  2. Folicle Stimulating Hormone (FSH) (BGH)
  3. Estradiol (E2) BGH
  4. Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
  5. Triiodothyronine Free (Free T3)
  6. Thyroxine Free (Free T4)
  7. Dehydroepiandrosterone Sulphate (DHEAS)
  8. IGF1 (Insulin Like Growth Hormone Factor)
  9. Testosterone
  10. IGFBP3
  11. Sex Hormone Binding Globulin
  12. Insulin
  13. Cortisol (Blood)
 36. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ Medical Report
 37. คูปองอาหารว่าง Snack Box

รายการตรวจเพิ่มเติมราคาพิเศษเมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพ

Women Health:

 1. Mammogram with Ultrasound Both Breasts 3,700 THB
 2. Ultrasound Breast 3,000 THB
 3. Pap Smear, Thin Prep 1,400 THB
 4. Pap Smear, Thin Prep + HPV DNA with Genotyping 3,400 THB
 5. Ultrasound Lower, CA125 3,500 THB
 6. Transvaginal Ultrasound 1,500 THB
 7. Cancer Screening: AFP, CEA, CA19-9, CA125 4,800 THB

Men Health:

 1. Ultrasound Lower, PSA, Testosterone Level 3,500 THB
 2. Cancer Screening: AFP, CEA, CA19-9, PSA 4,400 THB

Cancer Screening:

 1. AFP, CEA, CA19-9 3,200THB
 2. Quadcard FOB + Transferin + Calpropectin + Lactoferin + H.pyroli 2,500 THB

Heart Screening:

 1. ABI + EST 3,700 THB
 2. ABI + Echo 4,100 THB

Dental Check: Dental Examination with Dental X-Ray 1,100 THB

Hearing Check: Audiogram 500 THB

Eye Check: Basic Eye Screening 2,300 THB

Fitness Check: Physical Fitness Test 1,500 THB

Other:

 1. Thyroid Function Test 2,100 THB
 2. Liver and Kidneys: Ultrasound Whole Abdomen + LFT 4,500 THB
 3. Ultrasound Whole Abdomen 3,000 THB
 4. Bone Density: BMD 2,700 THB

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม