คุณสมบัติ

1. จบปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

2. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในตำแหน่งประสานงานหรือธุรการมาก่อน

3. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ในระดับดีมาก

4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถเรียนรู้ได้ไว