ความหวังครั้งใหม่ในการควบคุมน้ำหนักตัว - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ในช่วงอุบัติการณ์ของโรคระบาดใหม่อย่าง Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ยังคงมีรายงานทางการแพทย์ที่แสดงถึงความเสี่ยงในผู้มี ภาวะอ้วนหรือ obesity ออกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในด้านของความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหัวใจ การเพิ่มความเสี่ยงของการเข้านอนโรงพยาบาล การเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว

โรคอ้วน เป็นโรคเรื้อรังที่มีผลอย่างมากต่อสุขภาพที่จะนำไปสู่ภาวะดื้ออินซูลิน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดผิดปกติ เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทำให้เกิดไขมันคั่งสะสมในตับ และปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อ ซึ่งเราท่านต่างตระหนักดีมาก่อนหน้านี้แล้ว

ท่ามกลางงานวิจัยนับพันชิ้นเหล่านี้
ความหวังในการบรรเทาภาวะโรคอ้วนได้อย่างยั่งยืน--เริ่มปรากฏขึ้น!

มียาที่ได้รับการรับรองให้ใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes) บางชนิด สามารถช่วยลดน้ำหนักในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน รวมทั้งผู้ที่เป็นโรคอ้วนที่ไม่เป็นโรคเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใกล้เคียงกับผลที่ได้รับจากการผ่าตัดทางเดินอาหารเพื่อลดน้ำหนักหรือที่เรียกว่า bariatric surgery ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการทางแพทย์ที่ลดน้ำหนักได้มากที่สุดในปัจจุบันนี้

คลิกเพื่อสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการผ่าตัดทางเดินอาหารเพื่อลดน้ำหนัก bariatric surgery

ผลจากการศึกษาชื่อ STEP Program แสดงว่าการได้รับยา semaglutide ขนาด 2.4 มิลลิกรัม ฉีดเข้าใต้ผิวหนังเพียงสัปดาห์ละครั้ง ควบคู่ไปกับการปรับวิถีชีวิตและควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอย่างจริงจัง เช่น การรับประทานอาหารแบบจำกัดปริมาณแคลอรี่ให้ต่ำลง จะช่วยลดน้ำหนักได้มากกว่ายาที่ใช้ลดน้ำหนักที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยยาดังกล่าวจะช่วยลดความอยากอาหาร ทำให้ผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน (overweight) หรือมีโรคอ้วน (obesity) สามารถลดน้ำหนักตัวลงไปสู่ระดับที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพได้อย่างยั่งยืน โดยพบว่า semaglutide สามารถลดน้ำหนักผู้ป่วยได้ถึง 10-20% เมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวก่อนการรักษา ในขณะที่ยาชนิดอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองให้ใช้ลดน้ำหนักในปัจจุบันนี้ให้ผลประมาณ 4-10% เท่านั้น

ประโยชน์อื่นๆ ที่เห็นได้จากการใช้ยาชนิดใหม่นี้คือ การลดเส้นรอบพุง การลดความดันโลหิต
การลดระดับน้ำตาลและลดระดับไขมันในเลือด ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ป่วยในระยะยาว

สำหรับใครก็ตามที่กำลังรอใช้ยาชนิดนี้ คาดว่าเร็วๆ นี้เราคงจะได้ยินข่าวดีเรื่องยา semaglutide
น่าจะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ องค์กรอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ในข้อบ่งชี้ของการลดน้ำหนักตัวในไม่ช้า
สำหรับในประเทศไทย ยานี้ได้รับการรับรองให้ใช้แล้วในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โดยมีขนาดใช้สูงสุด 1 มิลลิกรัมต่อสัปดาห์
หากมีความคืบหน้าอื่นๆ เพิ่มเติม เราจะนำมาเสนอต่อไป!

ด้วยความปรารถนาดีจาก ศ.เกียรติคุณ นพ. อภิชาต สุคนธสรรพ์
ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่