เช็กด่วน! สัญญาณของ ภาวะสมองเสื่อม - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

หลายท่านอาจมีความเข้าใจว่า ภาวะสมองเสื่อม พบได้ในผู้สูงอายุเท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว ภาวะสมองเสื่อมสามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัย อาการเหล่านี้ เช่น ขี้หลงขี้ลืม สับสน บุคลิกภาพหรือพฤติกรรมเปลี่ยนไป อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณมีภาวะสมองเสื่อมโดยไม่รู้ตัว!

 

เช็กด่วน! อาการผิดปกติของภาวะสมองเสื่อม

 

ภาวะสมองเสื่อม - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

 • การสูญเสียความจำที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และมากขึ้น
 • สับสน
 • บุคลิกภาพเปลี่ยนไปจากปกติ
 • พฤติกรรมเพิกเฉย แยกตัว
 • เสียความสามารถในการทำงานหรือในชีวิตประจำวัน

 

มีการเจ็บป่วยจากโรคอื่นที่ทำให้เกิดอาการคล้ายกับภาวะสมองเสื่อม โดยอาการเหล่านี้สามารถดีขึ้นได้เมื่อได้รับการรักษา ภาวะดังกล่าวได้แก่ ภาวะการขาดวิตามินและฮอร์โมน อาการซึมเศร้า ผลกระทบจากการใช้ยาโดยเฉพาะยานอนหลับ การติดเชื้อ และโรคเนื้องอกในสมอง ดังนั้นหากมีอาการผิดปกติ ควรมาพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองและวินิจฉัยสาเหตุที่แท้จริง

 

รู้จัก “ภาวะสมองเสื่อม” กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

สมองเสื่อม - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

แพทย์หญิงกนกวรรณ วัชระศักดิ์ศิลป์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ได้ให้รายละเอียดว่า ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของสมอง ซึ่งมีสาเหตุมาจากเซลล์ประสาทบางเซลล์ในสมองหยุดการทำงาน ทำให้เกิดการสูญเสียการเชื่อมต่อกับเซลล์อื่นๆ จนเซลล์สมองเสื่อมหรือตายในที่สุด โดยภาวะสมองเสื่อมอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีปัญหาทางความคิด พฤติกรรมและความสามารถในการทำงานในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจนกระทบต่อชีวิต สังคม และการทำงาน

 

คุณหมอกนกวรรณยังได้อธิบายว่า ภาวะสมองเสื่อมสามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัย โดยพบบ่อยในผู้สูงอายุ และพบน้อยในผู้ที่อายุน้อยกว่า 65 ปี

 

ภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อย

 

โรคอัลไซเมอร์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

 • โรคอัลไซเมอร์
 • ภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือด
 • โรคเลวีบอดี (Lewy body disease)
 • ภาวะสมองเสื่อมบริเวณสมองส่วนหน้า

 

ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาจำเพาะให้หายขาดสำหรับภาวะสมองเสื่อมในกลุ่มที่เกิดจากการเสื่อมหรือตายของเซลล์สมอง ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมจึงควรมาพบแพทย์เพื่อประเมินสุขภาพและอาการของโรคอย่างต่อเนื่อง

 

คำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ภาวะสมองเสื่อมสามารถป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงหรือจัดการความเสี่ยง แม้ว่าจะมีปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ คือ อายุ พันธุกรรม และ การมีบุคคลในครอบครัวมีภาวะดังกล่าว แต่อีกส่วนคือปัจจัยเสี่ยงที่เราสามารถจัดการและปรับเปลี่ยนได้ด้วย “การดูแลสุขภาพหัวใจ สุขภาพกาย และ สุขภาพใจ” ดังนี้

 • การดูแลสุขภาพหัวใจ: คุมความดัน ลดมัน ลดหวาน ออกกำลังกาย และไม่สูบบุหรี่
 • การดูแลสุขภาพกาย: ออกกำลังกายช่วยเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมอง รับประทานอาหารดีมีประโยชน์ นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ
 • การดูแลสุขภาพใจ: ส่งเสริมสุขภาพจิต รักษาจิตใจด้วยการเรียนรู้กิจกรรมใหม่ๆ หางานอดิเรกทำ สังสรรค์และเข้าสังคม หรือ เล่นเกมฝึกสมอง

 

อย่างไรก็ตามหากพบว่าตนเองหรือบุคคลใกล้ชิดมีอาการผิดปกติ ควรมาพบแพทย์เพื่อรับการประเมินและให้การดูแลอย่างเหมาะสม เพราะหากตรวจพบและทำการรักษาแต่เนิ่นๆจะสามารถช่วยลดภาระของผู้ดูแล และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมถึงสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีศักดิ์ศรี

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก

พญ.กนกวรรณ วัชรศักดิ์ศิลป์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคสมองและระบบประสาท | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคสมองและระบบประสาท

โทร 052 089 888 Call Center: 1719 

" เปิดให้บริการทุกวัน  เวลา 08.00 – 16.00 น. "