เตรียมความพร้อม รับมือลูกน้อย - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

กิจกรรมบรรยายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมทีมสหสาขาวิชาชีพ

เพื่อให้คุณแม่ที่อายุครรภ์อายุ 24-36 สัปดาห์ เตรียมความพร้อมรับลูกน้อย

กิจกรรมจัดขึ้นที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ณ.ห้องประชุมชั้น 4 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00 - 14.30 น.