กิจกรรมวันเด็ก 13 มกราคม 2561 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

กิจกรรมวันเด็ก 13 มกราคม 2561

วันเด็กปีนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จัดกิจกรรมดี ๆ เพื่อร่วมรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการเชิญชวนเด็ก ๆ มาปลูกต้นไม้ คัดแยกขยะ และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจต่าง ๆ อีกมากมาย
..
นอกจากนี้ยังมีการประกวดเต้นประกอบเพลงล้างมือจากโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อเป็นการปลุกฝังให้เด็ก ๆ ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อช่วยป้องกันการติดต่อของโรคที่จะเกิดขึ้นได้

วันเด็กปีนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จัดกิจกรรมดี ๆ เพื่อร่วมรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการเชิญชวนเด็ก ๆ มาปลูกต้นไม้ คัดแยกขยะ และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจต่าง ๆ อีกมากมาย
..
นอกจากนี้ยังมีการประกวดเต้นประกอบเพลงล้างมือจากโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อเป็นการปลุกฝังให้เด็ก ๆ ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อช่วยป้องกันการติดต่อของโรคที่จะเกิดขึ้นได้