การอบรม AOTrauma Master Course – Polytrauma & Soft Tissue with Anatomical Specimens - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

การอบรม AOTrauma Master Course – Polytrauma & Soft Tissue with Anatomical Specimens

ระหว่างวันที่ 24- 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ และ ศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัดคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัตการณ์ โดยรวบรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อจากทั่วโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในวิชาชีพ นำโดย  AOTrauma และ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นพ. สุทร บวรรัตนเวช ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โดยจุดประสงค์การจัดงานในครั้งนี้  AOTrauma มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงผลการดูแลผู้ป่วย ผ่านการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด โดยพยายามรวมเอาความรู้ที่ถูกต้องและทักษะการผ่าตัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย