ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ธิดา วัฒนพันธ์พิทักษ์

ชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ครอบครัว

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2561Nutritional Wellness, American Naturopathic Certification Board ประเทศสหรัฐอเมริกา
2556เวชศาสตร์ครอบครัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2552ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ชะลอวัย
  • เวชศาสตร์ครอบครัว

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888