พญ.พญ. ธิดา วัฒนพันธ์พิทักษ์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2561ปริญญาตรี, Nutritional Wellness, American Naturopathic Certification Board ประเทศสหรัฐอเมริกา
2557ปริญญาตรี, Anti-Aging and Regenerative medicine, American Board of Anti-Aging and Regenerative medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา
2556ปริญญาตรี, เวชศาสตร์ชะลอวัย, American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี, เวชศาสตร์ครอบครัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2554ปริญญาตรี, Academy of Wellness and Aesthetic Dermatology, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประเทศไทย
ปริญญาตรี, Certificate in the therapeutic uses of music, มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2552ปริญญาตรี, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - เวชศาสตร์ครอบครัว
  • - เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์