ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. อริศฎา พิชญเดชากุล

ชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai, French

การศึกษา

2549ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2542ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888