คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
  • มีความรู้ และเข้าใจในการให้บริการที่ดี
  • มนุษย์สัมพันธ์ดีรักงานบริการ
  • มีบุคลิกภาพที่ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้