คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยเภสัชกร
  • มีประสบการณ์การทำงานในร้านยาหรือโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี หรือ มีประสบกาณ์การฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา