ผู้ช่วยพยาบาล IPD (หลักสูตร 1ปี) - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือ หรือมีประสบการณ์ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา