นักรังสีเทคนิค - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

คุณสมบัติ

  •  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
  • มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • ยืนดีรับนักศึกษาจบใหม่