แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ อายุน้อยกว่า 40 ปี (หญิง)

ราคา

4,100 THB

การตรวจอัลตราซาวนด์มะเร็งเต้านมเป็นการตรวจโดยการส่ง คลื่นเสียงความถี่สูงเข้าไปในเนื้อเต้านม ซึ่งสามารถบอกความ แตกต่างขององค์ประกอบเนื้อเยื่อได้ว่าเป็นเนื้อเยื่อเต้านมปกติ เป็นถุงน้ำ หรือเป็นก้อนเนื้อ หากพบว่าเป็นก้อนเนื้อการอัลตราซาวนด์สามารถบอกได้ว่าก้อนเนื้อนั้นมีความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่ และช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจพบความผิดปกติ ของเต้านมในผู้ป่วยที่มีเนื้อเต้านมหนาแน่นได้ แต่อย่างไรก็ตามการอัลตราซาวนด์ จะไม่สามารถตรวจพบหินปูนได้ ถ้าตรวจพบก้อนที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งควรทำควบคู่กับการตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ

 • อายุน้อยกว่า 40 ปี (หญิง)

รายการตรวจ

 • พบแพทย์อ่านผล Physical Examination
 • ตรวจกรองโรคมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์
  Ultrasound Both Breast

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ

 • รับประทานอาหาร และดื่มน้ำได้ตามปกติ
 • ไม่ควรทาโลชั่น แป้งฝุ่น รวมถึงสปรย์ต่างๆ ที่บริเวณเต้านมและรักแร้

เงื่อนไขการรับบริการ

 • ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดทางการตลาดอื่น ๆ ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

รายการที่ไม่ครอบคลุม

 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) ที่ไม่เกี่ยวกับการทำหัตถการครั้งนี้
 • ราคาดังกลาวไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย ภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่กำหนดตามการทำหัตถการ ซึ่งต้องชำระส่วนเกินตามความเป็นจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)

 

 

 

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องแมมโมแกรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์เต้านม | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052 089 888  หรือ Call Center 1719

 

บทความใกล้เคียง

สาระสุขภาพ