แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์

ราคา

5,090 THB

ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ

 • แนะนำให้ทำการตรวจเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป โดยทำปีละครั้ง
 • ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูง เช่น มีกรรมพันธุ์มะเร็งเต้านมในครอบครัว ควรเริ่มต้นค้นหาเร็วกว่าปกติ 5-10 ปี

รายการตรวจ

 • พบแพทย์อ่านผล Physical Examination
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์ Mammograms with Ultrasound Both Breast

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ

 • ควรหลีกเลี่ยงการตรวจแมมโมแกรมในช่วงสัปดาห์ก่อนที่มีประจำเดือน เพราะเป็นช่วงที่หน้าอกคัดตึงและขยาย อาจช่วยให้เจ็บหน้าอกน้อยลงและถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมได้ดีขึ้น
 • แนะนำให้ตรวจหลังมีประจำเดือน 7-10 วัน
 • ผู้ที่มีการเสริมหน้าอกต้องแจ้งผู้ตรวจล่วงหน้าว่ามีการเสริมหน้าอก
 • ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการถอดเปลี่ยนก่อนการเอกซเรย์บริเวณเต้านม
 • ไม่ควรฉีดน้ำหอม ทาโลชั่น แป้ง หรือโรลออนใด ๆ บริเวณระหว่างช่วงแขนลงไปจนถึงหน้าอกก่อนการตรวจ แมมโมแกรม ซึ่งอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการถ่ายภาพได้
 • ในกรณีที่มีการตรวจแมมโมแกรมในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแห่งใหม่ ควรมีการขอแฟ้มประวัติการ ตรวจแมมโมแกรมเดิมไปให้แห่งใหม่ เพื่อการเปรียบเทียบผลการตรวจที่แม่นยำ

หญิงตั้งครรภ์หรือมีความเป็นไปได้ในการตั้งครรภ์ อาจได้รับผลกระทบจากการตรวจแมมโมแกรม เนื่องจากขั้นตอนการตรวจที่ทำให้ร่างกายได้รับรังสี แม้ว่าระดับรังสีจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ แต่ก็มีโอกาสกระทบต่อการพัฒนาของทารกในครรภ์ จึงควรมีการแจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ฉายรังสีก่อนทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของทารกในครรภ์

เงื่อนไขการรับบริการ

 1. ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 2. การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดทางการตลาดอื่น ๆ ได้
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

รายการที่ไม่ครอบคลุม

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) ที่ไม่เกี่ยวกับการทำหัตถการครั้งนี้
 2. ราคาดังกลาวไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย ภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่กำหนดตามการทำหัตถการ ซึ่งต้องชำระส่วนเกินตามความเป็นจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)

 

 

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องแมมโมแกรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์เต้านม | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052 089 888  หรือ Call Center 1719

 

บทความใกล้เคียง

สาระสุขภาพ