แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องแมมโมแกรม

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม

ราคา

3,990 THB

เงื่อนไขการรับบริการ

  1. ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  2. การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
  3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดทางการตลาดอื่น ๆ ได้
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

รายการที่ไม่ครอบคลุม

  1. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) ที่ไม่เกี่ยวกับการทำหัตถการครั้งนี้
  2. ราคาดังกลาวไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย ภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่กำหนดตามการทำหัตถการ ซึ่งต้องชำระส่วนเกินตามความเป็นจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)

 

 

รายการตรวจ

  1. พบแพทย์อ่านผล Physical Examination
  2. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องแมมโมแกรม Mammogram Both Breast

 

 

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องแมมโมแกรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์เต้านม | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052 089 888  หรือ Call Center 1719

 

บทความใกล้เคียง

สาระสุขภาพ