รายละเอียดแพ็กเกจตรวจหัวใจหลังการฉีดวัคซีน

 

รายการแพ็กเกจ
1 ค่าพบแพทย์เฉพาะทางหัวใจ
2 Troponin I (High sense)
3 EKG (ECG Cardiac) (Package)
4 ค่าแพทย์อ่านผล EKG
5 Echo (Package)
6 ค่าแพทย์อ่านผล ECHO
7 เวชภัณฑ์
8 Hospital Fee

 

สาระสุขภาพ