รายละเอียดแพ็กเกจตรวจหัวใจหลังการฉีดวัคซีน

 

รายการแพ็กเกจ
1ค่าพบแพทย์เฉพาะทางหัวใจ
2Troponin I (High sense)
3EKG (ECG Cardiac) (Package)
4ค่าแพทย์อ่านผล EKG
5Echo (Package)
6ค่าแพทย์อ่านผล ECHO
7เวชภัณฑ์
8Hospital Fee

 

เงื่อนไขการใช้

  1. ราคานี้เริ่ม 4 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 หรือเมื่อมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข
  2. ราคาดังกล่าว รวมค่าเวชภัณฑ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทำหัตถการตามที่ระบุเท่านั้น
  3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่นๆ ได้

 

รายการที่ไม่ครอบคลุมในแพ็กเกจ 

  1. ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) ค่าตรวจหรือปรึกษาแพทย์ครั้งแรกก่อนใช้แพ็กเกจ และที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำหัตถการครั้งนี้
  2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายก่อนทำหัตถการ ภาวะแทรกซ้อน และค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่กำหนด ซึ่งต้องชำระส่วนเกินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)
  3. ไม่รวมยา วิตามิน การตรวจอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ (ถ้ามี)
  4. ในกรณียกเลิกรายการตรวจรายการใด หลังทำการตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนเป็นรายการตรวจอื่นๆ

 

สาระสุขภาพ