ตรวจดีเอ็นเอ เพื่อค้นหามะเร็ง 5 ชนิด - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

ศูนย์ออนโคโลยี | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052 089 888  หรือ Call Center 1719

 

สาระสุขภาพ