นพ.ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่