แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก

ราคา

2,900 THB

เงื่อนไขการรับบริการ

  1. ราคาไม่รวมการตรวจ Medical Clearance ก่อนทำหัตถการ (ถ้ามี)
  2. ราคาดังกล่าง รวมค่าแพทย์ทำหัตถการ ค่าห้องและอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์และค่ายาที่ใช้ใการทำหัตถการเท่านั้น
  3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดทางการตลาดอื่น ๆ ได้
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก

รายการตรวจ

  • พบแพทย์ตรวจสุขภาพ Physical Examination
  • การหาค่าดัชนีมวลกาย BMI
  • ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abd
  • ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่างส่วนบน  Ultrasound Lower Abd

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ออนโคโลยี | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร . 052 089 888 หรือ 1719

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สาระสุขภาพ