แพ็กเกจเช็คความแข็งแรง หลังหายป่วยจากโควิด-19 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

การเตรียมตัวก่อนตรวจสมรรถภาพปอด

 1. แพ็กแกจดังกล่าวแนะนำให้ตรวจหลังหายจากการติดเชื้อโควิด-19 อย่างน้อย 6 อาทิตย์
 2. งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนทำหัตถการ
 3. หยุดสูบบุหรี่และผลิตภัณฑ์คล้ายบุหรี่อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนทำหัตถการ
 4. งดออกกำลังกายอย่างหนักอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
 5. หลีกเลี่ยงอาหารมื้อใหญ่ อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนทำหัตถการ
 6. ในวันที่มาตรวจไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่รัดแน่นจนเกินไป
 7. ก่อนทำการทดสอบสมรรถภาพปอด ควรหยุดยาพ่นขยายหลอดลมทุกครั้ง ในระยะเวลา ดังนี้

 

ชนิดของยาขยายหลอดลม ระยะเวลาที่หยุดยา
1

Salbutamol

 

4 - 6 ชั่วโมง
2

Ipratropium bromide

 

12 ชั่วโมง
3

Formoterol, Salmeterol, Theophylline

 

24 ชั่วโมง
4 Indacaterol, Vilaterol, Olodaterol, Tiotropium, Umeclidinium, Glycopyrronium

 

36 ชั่วโมง

ข้อห้ามในการตรวจสมรรถภาพปอด

 1. มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลันในระยะเวลา 1 เดือนก่อนการตรวจสมรรถภาพปอด
 2. มีความดันโลหิตสูง ≥ 180/110 mmHg หรือต่ำกว่า 90/60 mmHg
 3. มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงที่ไม่ได้รับการแก้ไข
 4. มีภาวะหัวใจวายที่ยังมีอาการอยู่ เช่น หอบเหนื่อย นอนราบไม่ได้ เจ็บอก ขาบวม
 5. มีประวัติเป็นลมเมื่อเบ่ง ไอ หรือเป่าลมแรงๆ
 6. เคยถูกวินิจฉัยว่าเป็นลิ่มเลือดอุดตันในปอด
 7. มีประวัติเป็นเส้นเลือดโป่งพองในสมอง
 8. มีประวัติผ่าตัดสมองในระยะเวลา 4 สัปดาห์ หรือยังมีอาการทางสมอง
 9. มีประวัติผ่าตัดทรวงอกในระยะเวลา 4 สัปดาห์
 10. มีประวัติผ่าตัดตาในระยะเวลา 4-8 สัปดาห์
 11. มีประวัติผ่าตัดไซนัส หรือ หูชั้นกลาง หรือมีการติดเชื้อในระยะเวลา 1 สัปดาห์
 12. มีประวัติลมรั่วในช่องอก
 13. ตั้งครรภ์อยู่ และอายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์

สาระสุขภาพ