ผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร Bariatric Surgery - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร Bariatric Surgery

ราคา

380,000 THB

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ราคาดังกล่าวรวม ค่าเวชภัณฑ์, ค่ายาที่ใช้ในการทำหัตถการ, ค่าแพทย์ทำหัตถการและวิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทำหัตถการตามที่ระบุเท่านั้น
 2. รวมค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนผ่าตัด เฉพาะการเตรียมภายในวันที่ทำหัตถการเท่านั้น
 3. รวมค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ 1 ชิ้น (ตามที่กำหนด), รวมค่ายากลับบ้าน (ตามที่กำหนด)
 4. การนัดติดตามอาการ 3 เดือน 1 ครั้ง (โดยแพทย์ Endocrine ตรวจ LAB)
 5. ราคาดังกล่าวรวม ห้องพักผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (IICU) 1 คืน, ห้องพักแบบพรีเมียร์ (Premier) 2 คืน เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ป่วย มีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวซึ่งนอกเหนือที่กำหนด ผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง หักส่วนลด(ถ้ามี)
 6. การใช้ราคานี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 7. ราคานี้เป็นราคาเหมาจ่าย ไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ ในกรณีที่ไม่ได้ใช้บริการตามกำหนด

รายการที่ไม่ครอบคลุม

 1. ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) ที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัดครั้งนี้
 2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำ ตัวของผู้ป่วย, ภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่กำหนดตามการผ่าตัด ซึ่งต้องชำระส่วนเกินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)
 3.  ไม่รวม Fresubin whey protein
 4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่นๆได้

 

การผ่าตัดกระเพาะ หรือ Bariatric Surgery คือทางเลือกในการ "ลดความอ้วนที่ยั่งยืน" เหมาะกับผู้มีดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 37 หรือผู้ได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ *โดยหลังการผ่าตัด 6-12 เดือนแรก น้ำหนักจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ทีมศัลยแพทย์แผนกศัลยกรรมคำนึงถึงการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและสุขภาพดี การผ่าตัดจึงไม่ได้จบแค่ห้องผ่าตัด แต่คือการทำงานร่วมกันกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลทุกเคสอย่างใกล้ชิด

เราจะทราบได้อย่างไรว่าเริ่มมีปัญหาน้ำหนักเกินแล้ว ใช้วิธีง่ายๆ ตามโปรแกรมการคำนวณหาดัชนีมวลกายนี้ได้เลยค่ะ คลิกที่นี่

 

ผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

คุณจึงจะได้รับการดูแลอย่างดีโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะศัลยแพทย์ อายุรแพย์โรคระบบทางเดินอาหาร แพทย์ระบบเมตาบอลิสม นักโภชนาการ และพยาบาลเฉพาะทางโรคเบาหวาน ตั้งแต่วันผ่าตัดและดูแลกันอย่างต่อเนื่องจนถึง 3 เดือนให้หลัง ให้แน่ใจว่าร่างกายของคุณจะปรับตัวได้เป็นอย่างดี ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอและสมดุลย์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนกศัลยกรรม| โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร 052 089 888 หรือ Call Center 1719

Line Official : @Bangkokchiangmai

สาระสุขภาพ