เลือกตรวจสมรรถภาพหัวใจในแบบคุณ

ตรวจสมรรถภาพขณะออกกำลังกาย หรือ ตรวจสมรรถภาพด้วยคลื่นสะท้อนเสียงความถี่สูง

ถ้าคุณอายุเกิน 30 ปี อย่าลืมประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้วยตัวเอง คลิก!

 

ตรวจสมรรถภาพหัวใจ ด้วยการวิ่งสายพาน

Exercise Stress Test (EST)

4,050 THB

พบแพทย์ตรวจสุขภาพ Physical Examination
ตรวจสมรรถภาพหัวใจ ด้วยการวิ่งสายพาน EST Exercise Stress Test

ตรวจสมรรถภาพหัวใจ ด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง

Echocardiogram (Echo)

4,050 THB

พบแพทย์ตรวจสุขภาพ Physical Examination
ตรวจสมรรถภาพหัวใจ ด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง
ECHO
Echocardiogram

 


ความแตกต่างระหว่าง ตรวจสมรรถภาพหัวใจ ด้วยการวิ่งสายพาน(EST)และด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง(Echo)

ตรวจสมรรถภาพหัวใจ ด้วยการวิ่งสายพาน

Exercise Stress Test

ด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง

Echocardiogram

วิธีการตรวจสมรรถภาพหัวใจ

กระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น โดยให้ออกกำลังกายด้วยการเดินบนสายพาน ใช้คลื่นเสียงความถี่สูง
การตรวจเหมาะกับใคร มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ทั้งที่ไม่มีและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เช่น ผู้สูบบุหรี่จัด ผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดสูง ผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หรือผู้ที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกบ่อย ๆ จากการออกแรงหรือออกกำลังกาย ผู้ที่มีอาการเช่น เจ็บหน้าอก, เหนื่อยง่าย, ใจสั่น และคนไข้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจสูง เช่น เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, สูบบุหรี่ หรือมีประวัติครอบครัวสายตรงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
สามารถวินิจฉัยโรค
  • โรคหลอดเลือดตีบตัน
  • โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
  • โรคหัวใจโต ลิ้นหัวใจตีบ
  • โรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการ และโรคของเยื่อหุ้มหัวใจ
ขั้นตอนการตรวจ
  • เจ้าหน้าที่ทำการติดอุปกรณ์เพื่อดูการทำงานของหัวใจ และความดันโลหิต
  • ให้ทำการเดินบนสายพาน เจ้าหน้าที่จะค่อย ๆ เพิ่มระดับความเร็ว จนได้ข้อมูลที่เพียงพอในการวินิจฉัย
  • ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที
  • ผู้รับการตรวจนอนบนเตียงราบ
  • เจ้าหน้าที่ทำการติดอุปกรณ์เพื่อเฝ้าสังเกตคลื่นไฟฟ้าหัวใจไว้บริเวณทรวงอก
  • ใช้เวลาในการตรวจประมาณ 20-45 นาที
ข้อจำกัด การตรวจไม่สามารถเห็นโครงสร้างของหัวใจได้ ไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ การตรวจดูได้เฉพาะโครงสร้างหัวใจ แต่จะไม่เห็นเส้นเลือดหัวใจ

 

ระยะเวลา วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่ | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052 089 888  หรือ Call Center 1719

Line Official : @bangkokchiangmai

 

สาระสุขภาพ