รายการตรวจราคาพิเศษเมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพ Health Check-up Options - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

รายการตรวจเพิ่มเติมราคาพิเศษเมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพ 

Women Health:

 • Mammogram with Ultrasound Both Breasts  : 3,700 THB
 • Ultrasound Breast : 3,000 THB
 • Pap Smear, Thin Prep : 1,400 THB
 • Pap Smear, Thin Prep + HPV DNA with Genotyping : 3,400 THB
 • Ultrasound Lower, CA125 : 3,500 THB
 • Transvaginal Ultrasound : 1,500 THB
 • Cancer Screening: AFP, CEA, CA19-9, CA125  : 4,800 THB

Men Health:

 • Ultrasound Lower, PSA, Testosterone Level : 3,500 THB
 • Cancer Screening: AFP, CEA, CA19-9, PSA : 4,400 THB

Cancer Screening:

 • AFP, CEA, CA19-9 : 3,200 THB
 • Quadcard FOB + Transferin + Calpropectin + Lactoferin + H.pyroli : 2,500 THB

Heart Screening:

 • ABI + EST : 3,700 THB
 • ABI + Echo : 4,100 THB
 • Dental Check: Dental Examination with Dental X-Ray : 1,100 THB
 • Hearing Check: Audiogram : 500 THB
 • Eye Check: Basic Eye Screening : 2,300 THB
 • Fitness Check: Physical Fitness Test : 1,500 THB

Other:

 • Thyroid Function Test : 2,100 THB
 • Liver and Kidneys: Ultrasound Whole Abdomen + LFT : 4,500 THB
 • Ultrasound Whole Abdomen : 3,000 THB
 • Bone Density: BMD 2,700 THB