ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG (Electroencephalography)

เป็นการตรวจการทำงานของเซลล์สมอง ทำการบันทึกสัญญาณไฟฟ้าของเซลล์สมองที่ส่งมาในลักษณะคลื่นไฟฟ้าที่มีความสูงต่ำของคลื่นต่อเนื่องเป็นกราฟ ใช้ในการวินิจฉัยอาการของโรคลมชักและประเมินการทำงานของสมองในกรณีผู้ป่วยมีอาการ หมดสติ ซึมสับสน ไม่รู้สึกตัวที่เกิดจากอุบัติเหตุทางสมอง การติดเชื้อในสมอง

เงื่อนไขการบริการ

  1. ราคาดังกล่างรวมค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการหัตถการ ค่าแพทย์แปลผล และรวมเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ตรวจรักษา ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) ที่ไม่เกี่ยวกับการทำหัตถการครั้งนี้
  3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วน ค่าใช้จ่ายก่อนการหัตถการ ภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายที่นอกจากที่กำหนดตามการทำหัตถการ ซึ่งต้องชำระส่วนเกินตามจริง และหักส่วนลด (ถ้ามี)
  4. ไม่รวมยารักษาและยากลับบ้าน (ถ้ามี)
  5. การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
  6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดทงการตลาดอื่น ๆ ได้

ระยะเวลา : วันนี้ - 30 ธันวาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052-089-888 หรือ 1719

ไลน์. https://bit.ly/3POUjlG

สาระสุขภาพ