รายละเอียดแพ็กเกจ

ลำดับ รหัส รายการ ผู้ป่วยร่วมจ่าย
ราคา(บาท)
ระยะเวลานอน รพ.
(คืน)
สอบถามเพิ่มเติม
1 H010 การผ่าตัดบายพาส (การผ่าตัดต่อหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ) 150,000 5 ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่
โทร. 052 089 776 หรือ Call Center 1719
2 H020 การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจแบบเปิด 180,000 5 ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่
โทร. 052 089 776 หรือ Call Center 1719
3 B011 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม  (1 ข้าง) ชนิด A 130,000 5 ศูนย์กระดูกและข้อ
โทร. 052 089 864  หรือ Call Center 1719
4 B011 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม  (1 ข้าง) ชนิด B 175,000 5 ศูนย์กระดูกและข้อ
โทร. 052 089 864  หรือ Call Center 1719
5 A041 การผ่าระบายหนอง 28,500 2 แผนกศัลยกรรม
โทร : 052 089 863 หรือ Call Center: 1719
5 A011 การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิดช่องท้อง 121,900 3 แผนกศัลยกรรม
โทร : 052 089 863 หรือ Call Center: 1719
7 A012 การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง 105,000 2 แผนกศัลยกรรม
โทร : 052 089 863 หรือ Call Center: 1719
8 A021 การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว 51,000 2 แผนกศัลยกรรม
โทร : 052 089 863 หรือ Call Center: 1719
9 A030 การผ่าตัดริดสีดวงทวาร 45,000 2 แผนกศัลยกรรม
โทร : 052 089 863 หรือ Call Center: 1719
10 H031 การผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับฟอกเลือดล้างไต 12,000 1 แผนกศัลยกรรม
โทร : 052 089 863 หรือ Call Center: 1719
11 A042 การผ่าตัดโพรงฝีคัณฑสูตร 85,500 2 แผนกศัลยกรรม
โทร : 052 089 863 หรือ Call Center: 1719
12 E020 การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้อง 70,000 1 แผนกศัลยกรรม
โทร : 052 089 863 หรือ Call Center: 1719
13 A051 การผ่าถุงน้ำลูกอัณฑะ 29,000 Day Case แผนกศัลยกรรม
โทร : 052 089 863 หรือ Call Center: 1719
14 D010 การคลอดและการช่วยคลอด 26,100 2 แผนกสูตินารีเวช
โทร : 052 089 769 หรือ Call Center: 1719
15 D011 การคลอดและการช่วยคลอด, การทำหมัน 47,600 2 แผนกสูตินารีเวช
โทร : 052 089 769 หรือ Call Center: 1719
16 D020 การผ่าตัดคลอด 39,800 3 แผนกสูตินารีเวช
โทร : 052 089 769 หรือ Call Center: 1719
17 D021 การผ่าตัดคลอดและทำหมัน 42,800 3 แผนกสูตินารีเวช
โทร : 052 089 769 หรือ Call Center: 1719
18 D980 การดูแลเด็กแรกเกิด (คลอดแบบปกติ) 8,000 2 แผนกสูตินารีเวช
โทร : 052 089 769 หรือ Call Center: 1719
19 D980 การดูแลเด็กแรกเกิด (ผ่าคลอด) 9,000 3 แผนกสูตินารีเวช
โทร : 052 089 769 หรือ Call Center: 1719
20 D061 การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่แบบเปิด 110,000 4 แผนกสูตินารีเวช
โทร : 052 089 769 หรือ Call Center: 1719
21 D062 การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่แบบใช้กล้อง 199,000 2 แผนกสูตินารีเวช
โทร : 052 089 769 หรือ Call Center: 1719
22 F020 การผ่าตัดซ่อมเยื่อแก้วหู 55,000 2 แผนก หู คอ จมูก
โทร : 052 089 896 หรือ Call Center: 1719
23 การฟอกไต 1,000 – 1,500 แผนกไตเทียม
โทร : 052 089 781 หรือ Call Center: 1719

 

เงื่อนไขเพิ่มเติมสิทธิการเบิกกรมบัญชีกลาง คลิกที่นี่

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ 

โทร . 052 089 888  หรือ Call Center 1719