รายการหัตถการเบิกกรมบัญชีกลาง - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

รายการหัตถการเบิกกรมบัญชีกลาง

    1. การผ่าตัดบายพาส (การผ่าตัดต่อหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ)  150,000 THB
    2. การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ปกติ 402,300 THB - 180,000 THB
    3. การฟอกไต เพียง 1,000 THB - 1,500 THB

 

เงื่อนไขเพิ่มเติมสิทธิการเบิกกรมบัญชีกลาง คลิกที่นี่

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ 

โทร . 052 089 888  หรือ Call Center 1719