การวัดอัตราการไหลของปัสสาวะ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

การวัดอัตราการไหลของปัสสาวะ

 

“เรื่องปัสสาวะ” เรื่อง (ไม่) เล็กที่ไม่ควรมองข้าม

“ปัสสาวะขัด ปัสสาวะเล็ด ปัสสาวะไม่ออก อย่ามองข้าม! เพราะการปัสสาวะที่ผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของอาการต่อมลูกหมากโตหรือกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติได้! การวัดอัตราการไหลของปัสสาวะ จึงเป็นการตรวจขั้นพื้นฐานที่สามารถช่วยวินิจฉัยความผิดปกติและประเมินความเสี่ยงของโรคที่อาจเกิดขึ้นได้”

 

การวัดอัตราการไหลของปัสสาวะ คือ อะไร

การวัดอัตราการไหลของปัสสาวะ (Uroflowmetry) เป็นการตรวจประเมินการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง การอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ หรือ การทำงานผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะ โดยเป็นการตรวจเฉพาะผู้ป่วยเพศชายเท่านั้น

 

การวัดอัตราการไหลของปัสสาวะ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

การเตรียมตัวก่อนการวัดอัตราการไหลของปัสสาวะ

  1. ผู้รับบริการไม่ต้องงดน้ำ และงดอาหาร
  2. ดื่มน้ำให้มากพอที่จะปัสสาวะได้มากกว่า 150 ซี.ซี
  3. ไม่ควรปัสสาวะทิ้งเพื่อความพร้อมในการตรวจ

 

ขั้นตอนการวัดอัตราการไหลของปัสสาวะ

  1. การเตรียมผู้ป่วยก่อนการตรวจโดยไม่ให้ผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะเป็นเวลาหลายชั่วโมงและดื่มน้ำมากๆเพื่อให้กระเพาะปัสสาวะขยายเต็มที่และมีแรงถ่ายปัสสาวะ
  2. แพทย์จะให้ปัสสาวะลงในกรวยของเครื่องที่ใช้วัดอัตราการไหล (uroflow meter) 
  3. ระยะเวลาการตรวจจะใช้เวลาเพียง 2-3 นาที 

 

“เรื่องปัสสาวะเป็นเรื่อง (ไม่) เล็กที่ไม่ควรมองข้าม หากละเลยอาจทำให้ปัญหาลุกลามจนกลายเป็นโรคร้ายที่ตามมาได้ ดังนั้นหากมีอาการปัสสาวะที่ผิดปกติ ควรรีบมารับบริการการวัดอัตราการไหลของปัสสาวะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาและรักษาอย่างทันท่วงที”

 

สอบถามเพิ่มเติม
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกศัลยกรรม | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 22.00 น.

โทร 052-089-888 หรือ 1719

 

สาระสุขภาพ