แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

ราคา

5,990 THB

รายการตรวจ

  • พบแพทย์ตรวจสุขภาพ Physical Examination
  • การหาค่าดัชนีมวลกาย BMI
  • ตรวจปอด CT Chest (Low dost)

เงื่อนไขการรับบริการ

  1. ราคาไม่รวมการตรวจ Medical Clearance ก่อนทำหัตถการ (ถ้ามี)
  2. ราคาดังกล่าง รวมค่าแพทย์ทำหัตถการ ค่าห้องและอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์และค่ายาที่ใช้ใการทำหัตถการเท่านั้น
  3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดทางการตลาดอื่น ๆ ได้
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศออนโคโลยี | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052 089 888 หรือ  1719

 

บทความที่เกี่่ยวข้อง

สาระสุขภาพ