ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อแพ็กเกจ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อแพ็กเกจ

ท่านสามารถติดต่อทำนัดเข้าตรวจร่างกายตามแพ็กเกจที่ท่านทำรายการซื้อล่วงหน้า 3 วัน