มะเร็งเต้านม - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

ผู้ชายก็เป็นมะเร็งเต้านมได้เหมือนกัน มะเร็งเต้านมไม่ใช่เป็นเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น 

แม้มะเร็งเต้านมจะเป็นโรคร้ายอันดับหนึ่งที่คร่าชีวิตผู้หญิงไทยและผู้หญิงทั่วโลก แต่อันที่จริงผู้ชายก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้เช่นกัน ถึงแม้จะพบน้อยกว่าผู้หญิงก็ตาม โดยจากสถิติจะพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ที่เป็นเพศชายมีเพียง 0.5 -1 % ต่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพศหญิง 100 คน

คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าผู้ชายก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม และส่งผลให้ผู้ชายโดยมากไม่ให้ความสำคัญในการตรวจเต้านมของตน ส่วนในรายที่พบว่าเป็นมะเร็งเต้านมก็มักจะอยู่ในระดับขั้นที่รุนแรงแล้ว ทำให้ยากต่อการรักษาและมีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง

 

อาการเบื้องต้นของโรคมะเร็งเต้านมในเพศชาย

 

 อาการระยะลุกลามของโรคมะเร็งเต้านมในเพศชาย

 

การลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมในเพศชาย

เช่นเดียวกับผู้หญิง โรคมะเร็งเต้านมในเพศชายไม่สามารถป้องกันได้ เนื่องจากสาเหตุการเกิดโรคยังไม่มีข้อมูลระบุชัดเจน อย่างไรก็ตามแพทย์แนะนำให้สามารถลดภาวะความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ดังนี้

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก

พญ. อริศฎา พิชญเดชากุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์

ศูนย์เต้านม | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052089888 หรือ Call Center 1719

 

บทความใกล้เคียงกัน