อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่