CMU CHIANG MAI MARATHON “วิ่งอย่างปลอดภัย” ไปกับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

CMU CHIANG MAI MARATHON

“วิ่งอย่างปลอดภัย” ไปกับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนออกหน่วยปฐมพยาบาลนอกสถานที่ พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักวิ่งกว่า 6,000 ราย ที่ร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอน CMU CHIANG MAI MARATHON ณ จุดเริ่มต้น/จุดเส้นชัย ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา งานวิ่งมาราธอนครั้งนี้จัดขึ้นในธีมSeasons Change : Season may change but our energy is still the same โดยวัตถุประสงค์กิจกรรมเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมอบให้มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี

“วิ่งอย่างปลอดภัย” ไปกับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
“วิ่งอย่างปลอดภัย” ไปกับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
“วิ่งอย่างปลอดภัย” ไปกับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
“วิ่งอย่างปลอดภัย” ไปกับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
“วิ่งอย่างปลอดภัย” ไปกับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
“วิ่งอย่างปลอดภัย” ไปกับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
“วิ่งอย่างปลอดภัย” ไปกับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
“วิ่งอย่างปลอดภัย” ไปกับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
"วิ่งอย่างปลอดภัย” ไปกับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
“วิ่งอย่างปลอดภัย” ไปกับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
“วิ่งอย่างปลอดภัย” ไปกับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
“วิ่งอย่างปลอดภัย” ไปกับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมให้บริการได้ทันทีด้วยหน่วยอภิบาลเคลื่อนที่ (Mobile ICU) ครบวงจร มาตรฐานสากล JCI พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร 052 089 999  หรือ Call Center 1719