ยืนหนึ่งเรื่องความปลอดภัยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
CAMTS & CAMTS Global: Dual Medical Transport Accreditation

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ถือเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งที่ได้รับการรับรองมาตราฐาน CAMTS & CAMTS Global: Dual Medical Transport Accreditation มาตรฐานแห่งความปลอดภัยด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับโลกเพียงแห่งเดียวในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ให้ความสำคัญในการพัฒนาความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินให้ปลอดภัย มีทีมแพทย์ฉุกเฉิน พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่มีความเชียวชาญสำหรับการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สามารถให้การรักษาเบื้องต้นได้ทันที ณ จุดเกิดเหตุ มั่นใจในขั้นตอนการทำงานการวางแผนการรักษารวมถึงการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยอย่างทันท่วงที ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและทุพพลภาพของผู้ป่วย 

ด้วยความพร้อมของทางโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ มีบริการเฮลิคอปเตอร์ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ Sky ICU ให้บริการด้านเวชศาสตร์การบินเพื่อช่วยชีวิต และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติที่มีความจำเป็นต้องได้รับการเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วและกระทบกระเทือนน้อย ด้วยเฮลิคอปเตอร์เครือข่ายบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ ที่ภายในติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยครบชุด เทียบเท่าหรือเหนือกว่าห้องไอซียูทั่วไป 

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS EMERGENCY SERVICES (BES) ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติทางบก ทางน้ำ และทางอากาศจาก CAMTS (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems) สหรัฐอเมริกา

และมาตรฐาน CAMTS Global (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems Global)  ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน (ปี 2565-2568) นับเป็นผู้ให้บริการรายที่สองของเอเชีย

และอันดับสามของโลก ที่ได้รับ 2 ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย CAMTS - CAMTS Global  “Dual Accreditation”

และได้รับการรับรองมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางน้ำโดยเรือเป็นรายแรกของโลก และยังเป็นรายแรกของเอเชียที่ผ่านการรับรองครบทุกหมวดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

BDMS EMERGENCY SERVICES (BES) เห็นความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยอย่างดีที่สุดตามแนวทางมาตรฐานระดับสากล

ตั้งแต่ระดับฉุกเฉินวิกฤติ Emergency Critical Care และการดูแลเฉพาะทาง Specialty Care โดยบูรณาการเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ทั้งในด้านบุคลากรทางการแพทย์ ด้านการเคลื่อนย้าย การพัฒนาระบบการขนส่งและอุปกรณ์การแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบเชิงรุก

โปรแกรมอบรมพัฒนาบุคลากรและฝึกฝนในสถานการณ์จำลองที่ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก BDMS Simulation Center ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้น เพื่อตอกย้ำความปลอดภัยเป็นสำคัญ

BES Emergency Services ยืนหนึ่งในเอเชีย เรื่องความปลอดภัยมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ได้รับการรับรอง CAMTS & CAMTS Global 2 ปีซ้อน CAMTS & CAMTS Global: Dual Medical Transport Accreditation

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

Tel: 052 089 823

Call Center: 1719

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง