โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ชวนคนรักการนอนมารวมตัวกันในงาน “Sleep Well Society เทศกาลคนรักษ์การนอน 2566” ยกระดับการนอนหลับของชาวเชียงใหม่ให้มีคุณภาพถ้วนหน้า เชื่อมโยงทุกไลฟ์สไตล์สู่การดูแลสุขภาพเชิงรุกในทุกมิติการนอนจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมสหสาขาวิชาชีพ พร้อมอวดโฉมพันธมิตรแบรนด์เครื่องนอนคุณภาพชั้นนำจากทั่วประเทศ

 

 

นายแพทย์สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทางโรงพยาบาลฯ มีความใส่ใจใน 'วิถีชีวิต' ของชาวเชียงใหม่และเน้นให้การดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดวงจร นอกจากการดูแลรักษาให้คนไข้ได้รับความปลอดภัยและกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพดังเดิมแล้ว เรายังใส่ใจทำงานด้านการป้องกันโรค เพราะเมื่อผู้คนป่วยช้าลงหรือไม่ป่วยเลย จะทำให้สังคมมีอายุยืนยาวขึ้นโดยภาพรวม

 

และเพื่อแสดงเจตนารมณ์ดังกล่าว ทางโรงพยาบาลจึงได้จัดงาน “เทศกาลสำหรับคนรักษ์การนอน” ขึ้นเนื่องในวันนอนหลับโลก (World Sleep Day 2023) วันที่ 17-18 มีนาคม 2566 นำโดย “ศูนย์คุณภาพการนอนหลับ” และทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้ความรู้ส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ครบทั้งของผู้มีสุขภาพการนอนที่ดี และผู้มีปัญหาด้านการนอนหลับอยู่แล้ว ประกอบด้วย

 

 

“การนอนหลับที่มีคุณภาพดีถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งทั้งในผู้ป่วยและคนปกติ คือช่วยให้ร่างกายผู้ป่วยได้พักผ่อนแล้วจะสามารถฟื้นสภาพได้เร็ว  สำหรับคนปกติการนอนหลับพักผ่อนให้สนิท นอนให้เป็นเวลา ตามจำนวนที่เหมาะสมจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและดีต่อสุขภาพหัวใจ ในทางกลับกันการนอนน้อยไปนอนไม่หลับ หรือแม้แต่นอนมากเกินไป อาจสร้างความเสี่ยงต่อโรคมากมาย ไม่ว่าจะโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน ทั้งยังมีผลต่อเด็กๆ ในด้านพัฒนาการและสมาธิอีกด้วย” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล่าว

 

 

ร่วมรับฟังบรรยายทางสุขภาพและเวิร์กชอปส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับจากแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพ ใน “เทศกาลสำหรับคนรักษ์การนอน Sleep Well Society ” พร้อมช้อปปิ้งและรับตัวอย่างสินค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับการนอนจากแบรนด์ชั้นนำทั่วประเทศ ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

 

 

แพ็กเกจตรวจคุณภาพการนอนหลับ

ศูนย์คุณภาพการนอนหลับ | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052 089 888 หรือ Call Center 1719

Line Official. @bangkokchiangmai