เพราะ ‘ความปลอดภัย’ คือหัวใจของศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

เพราะ 'ความปลอดภัย' คือหัวใจ

ของศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (The Trauma Center of Excellence)

 

ทีมดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคลินิก บีดีเอ็มเอส หรือ บีดีเอ็มเอส ซิมูเลชั่น เซนเตอร์ (BDMS SIMULATION CENTER) จัดอบรมหลักสูตร CoE Trauma: Pre-hospital + Trauma Team Alert, ER Phase + Prompt Response and Continuity of Care in Major Trauma Patient: New Progressive Scenarios เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ในรูปแบบ Tele-Simulation Training

 

การอบรมครั้งนี้ถือเป็นสูตรพัฒนาทักษะความรู้ในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มีภาวะคุกคามอันตรายถึงชีวิต โดย BDMS SIMULATION CENTER ศูนย์ฝึกอบรมแห่งแรกของประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเต็มรูปแบบ (Full Accreditation) ทั้งหมวดมาตรฐานหลัก (Core standard) และมาตรฐานการจัดการศึกษา (Teaching/Education standard) ได้รับการันตีคุณภาพการฝึกอบรมทักษะทางคลินิกด้วยเทคนิคจำลองสถานการณ์เสมือนจริงทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มาตรฐานเดียวกันกับโรงเรียนแพทย์ชั้นนำต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ มหาวิทยาลัยเยล มหาวิทยาลัยดุ๊ก

 

เพราะหัวใจหลักของทีม The Trauma Center of Excellence คือ "ฝึกซ้อมอย่างหนัก เพื่อความปลอดภัยสูงสุด พร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มารับบริการทุกคน"