หมั่นซ้อมอพยพผู้ป่วยกรณีอัคคีภัย - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ นำทีมโดยศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน หน่วยแพทย์-พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ  ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีอบรมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติลงสนามฝึกซ้อมเสมือนจริง โดยเฉพาะเส้นทางการอพยพและวิธีการอพยพผู้ป่วยในอาคารสูงของโรงพยาบาล ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในการช่วยเหลือผู้ที่มีความสามารถช่วยเหลือตนเองหลายระดับเพื่อให้ทุกคนสามารถอพยพไปยังจุดรวมพลให้ได้อย่างปลอดภัย เป็นการลดความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น การอพยพหนีไฟขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน พร้อมรักษาความปลอดภัยแก่ทุกชีวิต