"การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี"

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จัดกิจกรรมน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า) เนื่องใน 21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 2565 ที่พระองค์ท่านทรงอุทิศพระองค์เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทย และทรงสนับสนุนส่งเสริมวิชาชีพพยาบาลตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์
วันพยาบาลแห่งชาติ 2565 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โดยมีท่านพลตรีนายแพทย์นิวัฒน์ บุญยืน รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 4 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เป็นผู้ถวายพุ่มทอง-พุ่มเงินเปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดี แก่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ก่อนจะกล่าวเปิดงานกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2565

วันพยาบาลแห่งชาติ 2565 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

วันพยาบาลแห่งชาติ 2565 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
วันพยาบาลแห่งชาติ 2565 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
วันพยาบาลแห่งชาติ 2565 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ภายในงานได้มีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่พยาบาล ทั้ง 3 สาขา ได้แก่

  • The DAISY Award for Extraordinary Nurses 2022.
  • 2022 BCM Nurse Leader of the Year.
  • 2022 BCM Nurse of the Year.

แก่พยาบาลมีความสามารถโดดเด่น และทุ่มเทตนปฏิบัติหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ผู้มารับบริการของเราตลอดมา

วันพยาบาลแห่งชาติ 2565 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
วันพยาบาลแห่งชาติ 2565 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
วันพยาบาลแห่งชาติ 2565 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
วันพยาบาลแห่งชาติ 2565 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
วันพยาบาลแห่งชาติ 2565 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
วันพยาบาลแห่งชาติ 2565 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระชัย นาวารวงศ์, นายแพทย์วันชัย ล้อกาญจนรัตน์, แพทย์หญิงอริศฎา พิชญเดชากุล, นายแพทย์วุฒินันท์ มนัสสุนทรวุฒิ และคุณจินตนา นันทหทัย ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ร่วมมอบรางวัล ร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งจุดเทียนร้องเพลงมาร์ชพยาบาลท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องชาวพยาบาล BCM

วันพยาบาลแห่งชาติ 2565 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
วันพยาบาลแห่งชาติ 2565 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
วันพยาบาลแห่งชาติ 2565 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
วันพยาบาลแห่งชาติ 2565 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
วันพยาบาลแห่งชาติ 2565 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
วันพยาบาลแห่งชาติ 2565 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
วันพยาบาลแห่งชาติ 2565 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
วันพยาบาลแห่งชาติ 2565 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
วันพยาบาลแห่งชาติ 2565 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

สามารถกดรับชมวิดิโอบรรยากาศกิจกรรมด้านล่างนี้

 

#วันพยาบาลแห่งชาติ2565

"การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี"
#LIVE #ถ่ายทอดสด กิจกรรม #วันพยาบาล ณ #โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ #สมเด็จย่า ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทย และทรงสนับสนุนส่งเสริมวิชาชีพพยาบาลตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์
.
โดยบรรยายกาศในงานเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความภาคภูมิของเหล่าพยาบาล แพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกระดับ

#ความภูมิใจในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
#YourTrustedHealthcareNetwork
#BangkokHospitalChiangmai

Posted by Bangkok Hospital Chiang Mai โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ on Wednesday, October 19, 2022