วันพยาบาลแห่งชาติ 2563 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

nurses

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันพยาบาลแห่งชาติ 2563"
ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของวิชาชีพพยาบาล
ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการสาธารณสุขของไทยในการช่วยเหลือดูแลและฟื้นฟูให้ผู้ป่วยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

โดยมี พลตรีนายแพทย์นิวัฒน์ บุญยืน รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 4 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เป็นผู้ถวายพุ่มทอง-พุ่มเงินเปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดี แก่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ก่อนจะกล่าวเปิดงานกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2563 และมอบเกียรติบัตรแก่ "พยาบาลดีเด่น" "หัวหน้าพยาบาลดีเด่น" และ "Popular Nurse 2020"

ภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายแพทย์ โสรัจ ลักษณ์ไกรศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์วิรัช เจริญเอี่ยม และคุณจินตนา นันทหทัย ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
ร่วมมอบรางวัล ร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยาน
ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องชาวพยาบาล BCM