โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ลงนาม MOU พร้อมดูแลชาวเกาหลีในเชียงใหม่ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่