โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชูงานวิจัยเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่


                 โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ นำโดยทีมนักวิจัย พยาบาลวิชาชีพ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ และสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือปรึกษาโครงการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมจานโอเอซิส

นายวิวัฒน์ ปูรัย และ นางสาวจุฑารัตน์ ทรายคำ ตัวแทนพยาบาลวิชาชีพแผนกห้องผ่าตัดจาก โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ ได้นำเสนอ และหารืองานวิจัยด้านวัสดุทางการแพทย์ ในหัวข้อ "ประสิทธิภาพและต้นทุนของจานโอเอซิสต่อการใช้ดูดของเหลว ที่พื้นห้องผ่าตัดขณะทำหัตถการผ่าตัดส่องกล้องตรวจภายในข้อกระดูกภายในสถานการณ์จำลอง และเครื่องประคองข้อมือ" นวัตกรรมอุปกรณ์ห้องสวนหัวใจของศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่ และปลอกหุ้มแผ่นประคบร้อนของแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู   ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

ทางทีมวิจัยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และยังได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมของสถาบัน โดยมี ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์และ รศ.ดร.พุฒินันท์ มีเผ่าพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ รวมถึงนักวิจัยจากสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ และนักวิจัยห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพสำหรับใช้ทางการแพทย์เข้าร่วมหารืองานวิจัยในครั้งนี้ อีกทั้งได้พา เยี่ยมชมเครื่องมือวิเคราะห์ ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ และ ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความร่วมมืองานวิจัยและนวัตกรรมวัสดุทางการแพทย์ต่อไป

ขอบคุณรูปภาพ : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

ขอบคุณรูปภาพ : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

ขอบคุณรูปภาพ : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

ขอบคุณรูปภาพ : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

 

ขอบคุณรูปภาพ : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์