กรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ วงเงินเบื้องต้น 30,000 บาท - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

การใช้สิทธิ์เบิกจ่าย ตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถวงเงินเบื้องต้น 30,000 บาท

              โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่  รับผู้ป่วยใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 30,000 บาท เพียงผู้ประสบภัยนำเอกสารประกอบการตั้งเบิก พ.ร.บ. มายื่นครบ ก็สามารถรับสิทธิ์ได้เลยโดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า

เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถ ทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ขอแนะนำให้ปฏิบัติดังนี้

 1. รีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ หรือโทรแจ้งเหตุ โทร 1719 สายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง
 2. ตรวจสอบประกันภัยแล้วแจ้งกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ และบริษัทประกันภัยของท่านโดยทันที
  • ประกันรถ.ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ.
  • ประกันรถภาคสมัครใจ (ประกันรถชั้น 1, 2, 3)
 3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการตั้งเบิก พ.ร.บ. ให้ครบ ดังนี้
  1.  ผู้ประสบภัย
   • สำเนาบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่
   • สำเนาตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ. รถ /สำเนาสมุดจดทะเบียนรถ หรือ สัญญาซื้อขาย (กรณีรถไม่มีหมายเลขทะเบียน) /สำเนาป้ายภาษี (เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง)
   • หนังสือรับรองการเกิดเหตุ (กรณี ใช้หนังสือรับรองการเกิดเหตุภายใน 24 ชม.เฉพาะ กรมธรรม์ บริษัทกลางฯ ทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้เตรียมเอกสารให้กรอกข้อมูล)
   • บันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ ตัวจริง (ในใบบันทึกประจำวันจะต้องลงข้อมูลการเกิดเหตุ วัน-เวลา สถานที่ ทะเบียนรถ เลขตัวถัง ชื่อผู้ขับขี่ ชื่อผู้โดยสาร ให้ชัดเจน)

    กรณีใช้เอกสารบันทึกประจำวัน มีดังนี้

    • เหตุที่เกิดมีคู่กรณี
    • กรมธรรม์บริษัทอื่น ที่บริษัทกลางฯ ดำเนินการแทน
    • แฉลบล้มเอง / ชนสิ่งของอื่นไม่ใช่รถ / ชนสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอื่น

    กรณีเอกสารผู้ประสบภัยที่ยังไม่มีบัตรประชาชน

    • สำเนาสูติบัตร หรือ ทะเบียนบ้านของเด็ก
    • สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
  2. เอกสารผู้ขับขี่
   • สำเนาบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ (บริษัทกลาง: กรณีผู้ประสบภัยไม่ใช่ผู้ขับขี่)
   • สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน 2 ชุด
  3. เอกสารเจ้าของรถ (เซ็นรับรองทุกฉบับ)
   • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
   • สำเนาตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ. รถ
   • สำเนาตารางกรมธรรม์ภาคสมัครใจ (ถ้ามี)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โทร. 052 089 9890 หรือ 1719 

Line Official. @bangkokchiangmai