Growth Hormone สำคัญอย่างไร? - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) เป็นฮอร์โมนสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตโดยเฉพาะในวัยเด็กหากเด็กคนไหนขาดฮอร์โมนตัวนี้จะทำให้เป็นคนแคระแกรน ตัวเตี้ยแต่หากเด็กคนไหนที่มีฮอร์โมนตัวนี้มากเกินไปจะมีมือ เท้า แขน ขาหรือใบหน้าใหญ่กว่าคนปกติทั่วไปส่วนในผู้ใหญ่การที่มีโกรทฮอร์โมนที่น้อยกว่าปกติเมื่อเทียบกับคนในวัยเดียวกันจะทำให้คนๆ นั้นมีความเสี่ยงการเป็นโรคอัลไซเมอร์ โรคพากินสันหรือโรคทางด้านหัวใจและเส้นเลือดผิดปกติได้นอกจากนั้นยังทำให้ผิวพรรณเหี่ยวย่น ไม่เต่งตึง ใบหน้าหย่อนคล้อยดูเหมือนแก่กว่าวัยดังนั้นการที่มีโกรทฮอร์โมนในระดับที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงการเป็นโรคและชะลอการแก่ก่อนวัยอันควร

ปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ สามารถตรวจหาโกร์ธฮอร์โมน (Growth Hormone) ได้จากการเจาะเลือด เพื่อให้รู้ค่าที่แท้จริง โดยแพทย์จะป็นผู้วินิจฉัยว่ามีความผิดปกติมากน้อยเพียงใดและควรแก้ไขหรือปรับปรุงในระดับใดนอกจากนั้นวิธีการทางธรรมชาติที่สามารถเพิ่มโกร์ธฮอร์โมนในร่างกายสามารถทำได้โดย

  1. รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น ปลา ไข่แดง เนื้อแดง เป็นต้น และควรจะเป็นอาหารที่ปลอดสารเคมี ปลอดยาฆ่าแมลง
    ปลอดการตัดแต่งทางพันธุกรรม ปลอดการดัดแปลงทั้งสี กลิ่น รส หรือใส่สารปรุงแต่ง
  2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
  3. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือการดื่มแอลกอฮอร์
  4. ลดความเครียดและทำจิตใจให้ผ่องใส
  5. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเนื่องจากขณะที่เราหลับร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายที่เกิดขึ้นระหว่างวัน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โทร 052-089-865 หรือ สายด่วน 1719
E-mail : [email protected]